Bike Caculate Weight and Price

Excel สำหรับ คำนวน ราคาจักรยาน และ น้ำหนัก

แม่นยำ 95% ของน้ำหนัก รวมน้ำหนักของ ทุกชิ้นส่วนจักรยาน เพื่อคาดการ งบ ประมาณ และ น้ำหนักจักรยานที่จะได้

สามารถเปลี่ยน ชื่อแบรนด์ และ เปลี่ยน น้ำหนักได้ เป็น Auto ปรับน้ำหนัก ปรับราคา คำนวนได้ตรงเป๊ะ

 

เหมาะสำหรับคนที่จะประกอบจักรยาน

Visitors: 1,966,979