Home GYM โฮมยิม 1 สถานี Jacky Fitness รุ่น JS-1522C-2

SKU : FN-Home GYM โฮมยิม 1 สถานี Jacky Fitness รุ่น JS-1522C-2

Price

32,000.00 ฿


41,000.00 ฿

 (-22%)
Quantity to buy
Total 32,000.00 ฿

Do not have enough stock

Out of stock

ทางบริษัทจะจัดส่ง พร้อมติดตั้งให้ลูกค้าภายใน 3 วัน โดยช่างผู้เชี่ยวชาญพร้อมอธิบายวิธีการใช้งาน (ติดตั้งเฉพาะชั้น 1 หากมีการยกขึ้นชั้น กรุณาสอบถามค่ายกขึ้นชั้นอื่นๆ กับทางพนักงานก่อนครับ)

**หากต้องการติดตั้งเอง บริษัทจะจัดส่งเป็นกล่อง

Visitors: 1,966,977